Kilestål flatt C45+C

Produktgruppe: 7212

Flatt kilestål C45+C ifølge EN 10277 som er kaldtrukket og har skarpe kanter

Toleranser ifølge DIN 6880