KF HUP S355J2H/S420MH kvadrat

Produktgruppe: 5531

Kvadratiske kaldformede hulprofiler S355J2H ifølge EN 10219-1
Deler av programmet lagerføres dobbeltsertifisert med S355J2H og S420MH ifølge EN 10219-1 

Slagseighetstestet ved -20 grader C for tykkelser > 6 mm
Toleranser ifølge EN 10219-2 – Lengdetoleranse -0/+50 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring

Environmental Product Declaration (EPD)