IPE S355J2

Produktgruppe: 5243

IPE stålbjelker i kvalitet S355J2 ifølge EN 10025-2

NORSOK M120-Y05: Verdier i kontrolldokument må sjekkes
Toleranser ifølge EN 10034
Lengdetoleranser -0/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring

Environmental Product Declaration (EPD)