HEB S355J2

Produktgruppe: 5223

HEB bredflensbjelker S355J2 ifølge EN 10025-2.
NORSOK M120-Y05 verdier i kontrolldokumentet må sjekkes

Toleranser ifølge EN 10034
Lengdetoleranser -0/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring
Environmental Product Declaration (EPD) - Miljømetall sparer 72 % utslipp mot vår generelle EPD!
Mot verdensgjennomsnittet så har det 80 % mindre utslipp.