HEB S355J2

HEB bredflensbjelker S355J2 ifølge EN 10025-2

Norsok M120 MDS-Y05 verdier i kontrolldokumentet må sjekkes
Toleranser ifølge EN 10034
Lengdetoleranser -0/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE merket