HEB S355J2

Produktgruppe: 5223

HEB bredflensbjelker S355J2 ifølge EN 10025-2

NORSOK M120-Y05 rev 5 2008: verdier i kontrolldokumentet må sjekkes

Toleranser ifølge EN 10034
Lengdetoleranser -0/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1

CE merket

Ytelseserklæring

Environmental Product Declaration (EPD)