HEA S355J2

Produktgruppe: 5213

HEA bredflensbjelker S355J2 ifølge EN 10025-2

NORSOK M120-Y05  Verdier i kontrolldokumentet må sjekkes

Toleranser ifølge EN 10034
Lengdetoleranser -0/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 CE-merket

Ytelseserklæring

Environmental Product Declaration (EPD)