GreenCoat FAP coil

Produktgruppe: 4610

GreenCoat FAP Pro BT coil, produsert ifølge EN 10169+A1
Fargebeleggningen er basert på biologisk materialteknologi

Environmental Product Declaration (EPD)
Garantidokument – 40 års teknisk garanti for bruk i Norge etter dokumentets bestemmelser
Garantidokument for kystnære strøk (C4-klassen ifølge ISO 9223) - 20 års teknisk og estetisk garanti i Norge
Veiledning til lagring, transport og emballering, og her en mer detaljert versjon fra Ecca

Emballering kan tilkomme etter behov for å hindre skader og unngå at produktet forringes under videre håndtering og transport, hvor vår standard er trerammer med kanalplast for dette produktet