Gitterrist offshore

Produktgruppe: 5736

Gitterrist som er press-sveiset av type S-Offshore

Finnes både som galvanisert og sort
Lagerføres i bunter på omtrent 1000 kg, med maksimalt høyde 1 meter

Ytelseserklæring

Styrkeberegning