Flattstål S355J2

Produktgruppe: 5331

Flattstål i kvalitet S355J2 ifølge EN 10025-2 og NORSOK M-120  MDS Y05: Verdier i kontrolldokumetet må sjekkes

Toleranser ifølge EN 10058
Lengdetoleranser -/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring