Firkantstål S355J2

Produktgruppe: 7727

Firkantstål i kvalitet S355J2 ifølge EN 10025-2

Toleranser ifølge EN 10059
Lengdetoleranser -/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE merket

Ytelseserklæring