Firkantstål S235JR

Produktgruppe: 5320

Firkantstål S235JR iflg. EN 10025-2

Toleranser iflg. EN 10059
Lengdetoleranse -0 / +100 mm
Prøverapport iflg. EN 10204-2.2 - CE-merket

Ytelseserklæring

Environmental Product Declaration (EPD)