Paller

Produktgruppe: 1010

Emballering av typen Europall EPAL 1, halvpall og pallekarmer
Europall er produsert ifølge EPALs tekniske reguleringer

Emballering kan tilkomme etter behov for å hindre skader og unngå at produktet forringes under videre håndtering og transport