Elgalv plate DC01+ZE 25/25AP

Produktgruppe: 4510

Elektrolytisk galvaniserte plater DC01+ZE 25/25AP ifølge EN 10152 kromaterte og fosfaterte.

Sinkbelegg min. 2,5 my på begge sider
Toleranser ifølge EN 10131
Produkt skal oppfylle EU direktiv 2002/95/EC RoHS
Prøverapport ifølge EN 10204-2.2