BULBFLATTSTÅL NVA 36

Bulbflattstål i Grad A36 ifølge DNV regler

Toleranser ifølge EN 10067
Lengdetoleranse -/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN10204-3.2 godkjent av DNV