Bredflattstål S355J2

Produktgruppe: 5341

Bredflattstål S355J2 ifølge EN 10025-2
NORSOK M-120 Y05: Verdier i kontrolldokumentet må sjekkes

Toleranser iflg. DIN59200.
Kontrollsertifikat iflg. EN 10204-3.1
CE-merket

Ytelseserklæring