Automatstål svovellegert, rund

Produktgruppe: 7875

Rundt svovellegert automatstål i kvalitet 11SMn30+C ifølge EN 10277

Toleranser ISO h9 ifølge EN 10278