Armeringsnett B500NA regulær

Produktgruppe: 2012

Armeringsnett i kvalitet B500NA ifølge NS 3576-4

Armeringsnett har betegnelse etter om det er et pussnett (P) som ikke brukes som statisk
armering, og nett der rutene er kvadratiske (K) og tråddiameter og trådavstand er lik i
begge retninger, eller om det er et nett der rutene er rektangulære (R) og trådavstand og tråddiameter er ulik i begge retninger. Navnet på nettet er gitt etter armeringsarealet, det vil si antall mm² pr. m av lengdetråder og tverrtråder. Hvis nettet har betegnelsen S bak navnet, betyr det selvbyggernett som lagerføres i et mindre format.

Environmental Product Decleration (EPD)
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Veiledning for omfar/omlegg og kamhøyder
Produktkatalog for bygg og anlegg