Aluminiumplater 5052/5754/H111

Produktgruppe: 6030
Aluminiumplater EN AW 5754
 
For tykkelser til og med 3 mm: H22/H32
Fra og med 4 mm gjelder følgende: Tilstand 0/H111
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 med CE-merking
Toleranser ihht. EN 485/515/573