Aluminium strekkmetall

Produktgruppe: 6016

Strekkmetall i aluminium

Formatet angis med maskenes lengderetning først (for eksempel 2500×1250 mm)
Strekkmetall har størst bæreevne i maskenes lengderetning

For vanlig strekkmetall angis maskestørrelsen mellom stengenes skjæringspunkter (senter/senter)
For flatvalset strekkmetall angis maskeåpning med største og minste innvendige diagonaler
Se her for detaljer

Andre formater og utførelser kan fås på forespørsel