Aluminium-stål sveiseforbinder

Produktgruppe: 6380

Aluminium-stål sveiseforbinder, også ofte kalt triplate

Oppbygningen er tredelt, og er som følger:
Stål: SS 2134/Grad A – Aluminium: SS 4007/1050A – Aluminium: SS 4140/5083
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 med ultralydtest