Aluminium offeranode

6535
Aluminium offeranode for rustbeskyttelse av stål under vann.
Anodelegering ifølge DNVGL-RP-B401.

Elektrokjemisk kapasitet: 2700 Ah/kg.
Potensiale: -1100 mV vs Ag/AgCl ref. elektrode i sjøvann.