Alu dørkeplater 5754 H114

Produktgruppe: 6040
Aluminium dørkeplater EN AW 5052/5754 H114
1-bar eller 5-bar mønster 
 
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 med CE-merking
I hht standard EN 1386/485/515/573