VV Rundtstål S355J2+AR

Produktgruppe: 7725

Varmvalsede Rundtstål S355J2 ifølge EN 10025-2 NORSOK M-120 MDS-Y05: Verdier på kontrolldokumentet må sjekkes 

Toleranser ifølge EN 10060
Lengdetoleranser -0 / +100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring