Støyskjerming langs E39 laget med Norsk Stål

Omtrent 100 tonn galvaniserte bjelker fra Norsk Stål til støyskjermer langs utbyggingen av E39 Eiganestunnelen – E06 Dagson.

I januar 2019 fikk Norsk Stål i Stavanger en større ordre fra Risa AS, et av distriktets største entreprenører.

Ordren på omtrent 100 tonn galvaniserte bjelker blir kappet på mål etter kundens ønske. Bjelkene skal benyttes i støyskjermer som settes opp i forbindelse med utbyggingen av E39 på Tasta i Stavanger.

Enterprisen E39 Eiganestunnelen – E06 Dagsone Tasta omfatter et nytt nedsenket firefelts E39 fra Eiganestunnel- portalen på Tasta til sammenfletting til tofeltsvei ved avkjøring til parkeringsplass ved Store Stokkavann, en strekning på ca. 700 meter.

Nytt toplanskryss utformet som rundkjøringsbro over ny E39, med tilkobling til lokaltrafikken samt av- og påkjøringsfelt til E39. Ny bro over E39 for adkomst til boliger på vestsiden av E39 og turområder, samt rampe ned til bussholdeplass ved E39.

Prosjektet forventes ferdig i mars 2019.

Relaterte artikler