Over 4 år med samarbeid på Follobanen nærmer seg slutten

Over 4 år med samarbeid på Follobanen nærmer seg slutten
Etter 4,5 års samarbeid med HAB Construction AS på Follobanen for Bane NOR nærmer prosjektets slutt seg

Vi nærmer oss avslutningen av dette spennende prosjektet med HAB Construction AS for Bane NOR, Follobanen.

Norsk Stål AS har levert over 5000 tonn med armeringsstål, samt 125 tonn med bjelker, plater og hulprofiler, som har blitt til nye massive betongkonstruksjoner og kompliserte ombygginger av eksisterende betongkulverter.

Foto fra et av Follobaneprosjektets tidlige leveranser fra Norsk Stål for mer enn 4 år siden.

Alt arbeid er utført under nøye HMS-, KS- og miljøovervåkning, og i umiddelbar nærhet til trafikkerte togspor, bil-, sykkel- og gangtrafikk.

Vi ønsker å gi en stor takk til alle involverte i HAB Construction AS for at vi har fått vist oss som den vi ønsker å være: Norsk Stål - den beste partneren.

Foto av Tore D. Mo /Bane NOR: Follobaneprosjektet

Relaterte artikler