Nytt fengsel i Mandal står på trygg grunn med armering fra Norsk Stål

I disse dager bygges det et nytt fengsel i Agder, med en avdeling i Mandal. Norsk Stål har levert 230 tonn til prosjektet.

På oppdrag fra Justisdepartementet bygger Statsbygg nytt fengsel i Agder, med avdelinger på Froland og i Mandal. Avdelingene bygges parallelt, og avdelingen i Mandal skal romme 100 plasser. Prosjektet er forventet ferdigstilt og overlevert til Kriminalomsorgen i løpet av det første halvåret i 2020 (Statsbygg.no).

Norsk Stål har levert omtrent 230 tonn med forskjellige stålprodukter til prosjektet i Mandal.

Den største leveranse har vært til vår kunde OPS Mekaniske. Leveransen inkluderte:

  • Cirka 80 tonn til hovedfengselet
  • Cirka 27 tonn til fritidsbygget
  • Cirka 21 tonn til portbygget
  • Cirka 11 tonn til særavdeling
  • Cirka 5 tonn til utelageret

Produktene som ble levert var hovedsaklig bjelker og hulprofiler, men det ble og levert cirka 8 tonn med Hardox plater til bruk i særavdeling og portbygget.

I tillegg har Norsk Stål levert 86,5 tonn med 4 mm Hardox 450 plater til vår kunde Sør Stål. Disse vil fordeles utover flere fengselprosjekter, hvorav 200 av 601 plater går til Agder Fengsel, avdeling Mandal.

Relaterte artikler