Norsk Stål leverer til jernbanetraseen Larvik - Porsgrunn

Norsk Stål har levert til den dobbeltsporede jernbanetraseen mellom Larvik og Porsgrunn.

Dette er et gigantprosjekt som er under bygging i Vestfold og Telemark nå. Den største gevinsten med den nye jernbanetraséen er en reisetid redusert med 20 minutter. Fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn bygges 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,2 milliarder kroner (2016).
Planen er at prosjektet skal være ferdig til høsten 2018.

Norsk Stål har bidratt med 17.000 tonn ferdig armeringsstål til det storstilte infrastrukturprosjektet. Totalt har 3 av de 4 entreprisene i prosjektet (Skanska, Veidekke og Implenia) valgt Norsk Stål som sin leverandør.

Relaterte artikler