Norsk Stål leverer 6000 tonn kamstål til Bybanen

Vi er stolt leverandør av kamstål og rullearmering til Bybanen i Bergen

Norsk Stål har hatt gleden av å levere til nok en del av utbyggingen av Bybanen i Bergen, D14 Mindemyren som NCC har hatt hovedentreprise på.

Norsk Stål har levert ca 6000 tonn kamstål. Av dette er det ca 700 tonn rullearmering som er levert fra vår avdeling på Ringdalskogen.

Du kan og lese om tidligere leveranser til Bybanen her.

På NCC sine sider står følgende om prosjektet:

Prosjektet D 14 Mindemyren går fra Kronstad i nord til Kristianborg i syd, og er totalt 1.500 meter.

Arbeidet vil blant annet bestå av  omlegging av eksisterende infrastruktur, etablering av ny infrastruktur, midlertidig trafikkavvikling, betongarbeider i forbindelse med bro, tunnelportal og vannkanal samt etablering av banetrasé, veier og gang- og sykkelveier. 

Som en del av Grønnere Bybaneutbygging har NCC gitt tilbud om CEEQUAL sertifisering av prosjektet, og ambisjonen er sertifisering på nivå «very good».

Arbeidene vil starte opp i oktober 2019 og med ferdigstillelse våren 2022.

NCC er en sentral entreprenør under utbyggingen av sporveien Bybanen i Bergen, og dette blir det ellevte prosjektet NCC gjennomfører for Bybanen Utbygging siden 2008.

Relaterte artikler