Norsk Stål har levert sveiste rør og bjelker til Osstrupen Bru

Norsk Stål har levert sveiste rør og bjelker til Osstrupen Bru
Norsk Stål har levert sveiste rør og bjelker til oppstramning og forsterkning av Osstrupen Bru i Florø.

Foto: Liv Standal

Osstrupen Bru er en «fritt fram bru» fra 1976, det vil si at den er bygd med frie utkraginger uten fast ende og må bære seg selv. Brua er konstruert med en overhøyde, og ble beregnet til å «synke» ned til ønsket høyde i løpet av noen år. Dette skjedde ikke. Brua fortsatte å synke, og gikk nærmest over til å «sægge».

Etter flere år med forskning hos Sintef, DNV m.fl., ble det bestemt at fire alternativer til avstivning skulle utredes: Kompositt, sømløse rør, sveiste rør eller rive å bygge ny bru.

Sveiste rør ble valgt. Stålkvalitet DNVGL-OS-B101-2015-VL E550Z35 med visse modifikasjoner bestemt fra SVV. Dimensjon på røra var Ø – 610 x 25mm. Total mengde på ca. 144 tonn.

Platene som er utgangsmaterialet for røra ble produsert hos Dillinger Hüttenwerke, og røra ble valset og sveist hos Eisenbau Krämer, begge i Tyskland.

Vi leverte også ca. 50 tonn med bjelker i S460M kvalitet levert fra nyvalsing hos Arcelor Mittal.

På grunn av kvalitetskravene og leveringstiden ble dette et krevende prosjekt.  Et nært samarbeid med byggherre, Westcon og produsentene gjorde det mulig å gjennomføre dette innenfor de avtalte rammene.

Det er bygget flere hundre tilsvarende bruer i Norge, og man tror at flere har samme problemet som denne.Vi er derfor spente på om det kommer flere tilsvarende oppdrag framover.

Byggherre: Statens Vegvesen 

Hovedentreprenør: NCC Vest  

Stålentreprenør: Westcon Florø

Relaterte artikler