Norsk Stål har levert deler til det nye vannverket på Lillehammer

Norsk Stål har levert deler til det nye vannverket på Lillehammer
Syrefaste knekte og bearbeidede deler til fellingsteknikken for fjerning av mangan i Lillehammers nye vannverk.

Norsk Stål har sammen med en dansk samarbeidspartner levert syrefaste knekte og bearbeidede deler til vår kunde Edvind Hansen i Hunndalen. Disse er nå montert opp i det nye flomsikre vannverket på Hovemoen på Lillehammer.

Det nye vannverket på Hovemoen vil benytte samme vannkilde som vannverket i Korgen bruker, men ha en mer omfattende renseprosess. Delene Norsk Stål har levert til Edvind Hansen er en del av fellingsteknikken for fjerning av mangan fra vannet. Veggene i bassenget brukes for tvinge vann over og under imens vannet blir "luftet" fra bunn. Tak og vegger over basseng er for å sikre at avluftingen ikke kommer ut i anlegget, men gjennom et eget avtrekk som går ut gjennom veggen. Tak og vegger er "lufttette".

Samme vannkilde benyttes allerede av et vannverk i Korgen, som ligger lavere i terrenget. Det nye anlegget vil ha samme kapasitet, selv med mer omfattende manganfjerningsprosesser. Prøvedrift av vannverket vil igangsettes i mars 2021. 

Norsk Stål er stolt over å levere til et så viktig infrastruktur- prosjekt sammen med vår kunde, Edvind Hansen.

Relaterte artikler