Norsk Stål har levert deler til det nye vannverket på Lillehammer

Syrefaste knekte og bearbeidede deler til fellingsteknikken for fjerning av mangan i Lillehammers nye vannverk.

Norsk Stål har sammen med en dansk samarbeidspartner levert syrefaste knekte og bearbeidede deler til vår kunde Edvind Hansen i Hunndalen. Disse er nå montert opp i det nye flomsikre vannverket på Hovemoen på Lillehammer.

Det nye vannverket på Hovemoen vil benytte samme vannkilde som vannverket i Korgen bruker, men ha en mer omfattende renseprosess. Delene Norsk Stål har levert til Edvind Hansen er en del av fellingsteknikken for fjerning av mangan fra vannet. Veggene i bassenget brukes for tvinge vann over og under imens vannet blir "luftet" fra bunn. Tak og vegger over basseng er for å sikre at avluftingen ikke kommer ut i anlegget, men gjennom et eget avtrekk som går ut gjennom veggen. Tak og vegger er "lufttette".

Samme vannkilde benyttes allerede av et vannverk i Korgen, som ligger lavere i terrenget. Det nye anlegget vil ha samme kapasitet, selv med mer omfattende manganfjerningsprosesser. Prøvedrift av vannverket vil igangsettes i mars 2021. 

Norsk Stål er stolt over å levere til et så viktig infrastruktur- prosjekt sammen med vår kunde, Edvind Hansen.

Relaterte artikler