Kanalparken i nye Ålgård sentrum bygd med armering fra Norsk Stål

Kanalparken i nye Ålgård sentrum bygd med armering fra Norsk Stål
Norsk Stål har levert nett og armering til kanalparken i nye Ålgård Sentrum via Entreprenørfirmaet Kvia A/S.

Norsk Stål har levert nett og armering til kanalparken i nye Ålgård Sentrum via Entreprenørfirmaet Kvia A/S.

Den 16. juni 2018 åpnet nye Ålgård sentrum. Prosjektet er tegnet av Dronninga landskap og byggherre for prosjektet er Gjesdal kommune. Norsk Stål er stolt over å ha levert cirka 25 tonn med nett og armering til Kanalparken i nye Ålgård sentrum via Entreprenørfirmaet Kvia A/S.

– Nye Ålgård sentrum er et godt eksempel på hva man kan få til gjennom god områdetransformasjon. Arealet er bedre utnyttet og har fått nye funksjoner. Anlegget er blitt en framtidsrettet og sosial møteplass som er tilrettelagt for alle. Her åpnes det opp for lek og aktiviteter, blant annet med sandstrand, rennende vann, skaterampe og svevende benker.  Ålgård har fått et sentrum som brukes aktivt, og der det i tillegg er blitt morsomt å vente på bussen, sier Monica Mæland. (bygg.no)

I tillegg til å være et flott tilskudd til lokalsamfunnet, har prosjektet også blitt nominert til og vinneren av Statens pris for byggkvalitet 25. september 2019.

Ifølge Byggeindustrien ligger følgende til grunn for avgjørelsen:

Med utviklingen av nye Ålgård sentrum har Gjesdal kommune vist hvordan et problem kan snus til en mulighet. Prognosene for klimaendringer og økt flomfare viste at Figgjoelva måtte flomsikres.

Tiltakene som ble utført åpnet muligheten for å etablere en elvepark med sykkelveier og elvestier, og ikke minst kanalparken som strekker seg opp til torget og bussholdeplassen. Der er det bygget to romslige og unike busskur med husker, ladepunkter for mobil og gratis wifi 

Relaterte artikler