Et av Norges største vannkraftsprosjekt består av Norsk Stål

Lysebotn II Hydro Power Plant - et av Norges største vannkraftprosjekt!

Norsk Stål har bidratt til prosjektet om oppførelsen av et nytt kraftverk i Lysebotn, som skal erstatte dagens kraftverk og vil gi en økning beregnet til 180 GWh (millioner kWh) ny fornybar kraftproduksjon. Dette vil være et av Norges største vannkraftprosjekt og betyr om lag 15 % mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer.

Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeide mellom kunde og produsent. Hvor vår rolle var å sørge for at alle krav ble overholdt. Norsk Stål var også ansvarlig for transport fra produksjonsstedet i Nederland (Kersten Europe) til kaia i Stavanger.

Norsk Stål leverte til dette prosjektet ca 600 tonn med langsømsveiste rør og 2 stk «koner», med påsveiset flens, med en vekt på mer enn 40 tonn pr stk. Stålkvaliteten som ble benyttet var S460M iht EN 10025-4, modifisert, og med meget strenge krav til sveis og toleranser.

Årsproduksjon vil ligge på rundt 1 500 GWh fornybar energi. Det er nok strøm til ca 75.000 boliger hvert år. Det nye kraftverket bygges samtidig som det gamle kraftverket er i full drift. Det eksisterende kraftverket vil være i beredskap til det nye er i sikker drift. Driftsstart planlegges våren 2018.

Hele prosjektet ble levert i henhold til ønsket tidsplan. Det resulterte i at vann rant gjennom røra for første gang rett før påske, akkurat som planlagt.

Relaterte artikler