BIM- prosjekt: Ny E6 mellom Arnkvern og Moelv

BIM- prosjekt: Ny E6 mellom Arnkvern og Moelv
Hele 5000 tonn armering fra Norsk Stål levert via BIM til nye E6 mellom Arnkvern og Moelv

Den siste delen av ny firefelts mellom Kolomoen og Moelv i Innlandet ble offisielt åpnet 26.oktober 2020, etter at første halvpart av veiprosjektet åpnet sommeren 2020. Norsk Stål har levert 5000 tonn med armering til strekningen mellom Arnkvern og Moelv, via BIM (bygningsinformasjonsmodellering, aka digitale modeller av bygg). Prosjektet omfatter bygging av 24 km europavei, i tillegg til bygging av ca. 40 konstruksjoner og 300 meter ny T12,5 tunnel i nordgående retning.

Den nye E6-en fra Arnkvern til Moelv var det første prosjektet Nye Veier satte krav til såkalte BIM level 3 modeller, hvor blant annet HMS og FDV implementeres i den digitale modellen. Gevinstene man får ved å ta i bruk digitale modeller har blitt tydeliggjort ovenfor anleggsarbeidere gjennom prosjektet, noe som er veldig gøy å se. Norsk Stål er stolt leverandør av armering via BIM til Veidekke på denne strekningen, og ser frem til andre samarbeid i fremtiden! 

Relaterte artikler