Reduser CO2- utslippene dine med Miljømetall™

Reduser CO2- utslippene dine med Miljømetall™
Vi kan redusere CO2- utslipp fra stål med minst 50% - Hvorfor vente når vi kan gjøre noe allerede i dag?

Pressemelding: I dag lanserer Norsk Stål sitt nyeste produkt; Miljømetall™.

Norsk Stål har satt CO2 og stål i system. Vi i Norsk Stål har samlet våre mest miljøvennlige materialer under paraplyen Miljømetall™. Dette skal gjøre det enkelt for våre kunder å velge miljøgunstige material. Miljømetall ™ er en samling produkter som skal ha minst 50% mindre CO2 fotavtrykk enn de mest benyttede materialene på markedet. Alle verdiene er tredjepartsverifisert og vil komme med ferdig dokumentasjon. Vi vil jobbe fortløpende med å utvide tilbudet av Miljømetall™ for både stål og metaller.

Stål står i dag for omtrent 7% av verdens utslipp av CO2. For hvert tonn med stål det lages i verden slippes det ut i snitt 1,85 tonn CO2. Blant produsentene i EU er snittet noe bedre med 1,4 tonn COper tonn stål. I dag er det svært ulik mengde av utslipp, alt fra 0,18 til 8,6 tonn CO2-ekvivalenter per tonn stål, avhengig av hvordan stålet er produsert og legert. Variasjonen i utslipp har sin begrunnelse i ulike produksjonsmetoder, valg av innsatsmaterial og hvor ren strømkilde man har i de ulike delprosessene. Ved å bruke produsentene som ligger lengst fremme kan dermed Norsk Stål oppfylle kravene til CO2-reduksjon innen 2030 allerede nå.

Norges regjering ønsker å senke utslippene med 50 til 55 % innen 2030. Mange ulike prosjektet støttes med offentlige midler for å senke CO2 avtrykket i Norge, og vi mener at mer miljøvennlig stål har et unikt potensial til å bidra til være med å senke dette fotavtrykket. Vi har gått gjennom utslippene på ulike norske konstruksjoner, og vi ser at CO2 utslippene fra stålkonstruksjoner kan bli mer enn 50 % lavere allerede nå ved å bytte ut de tyngre delene av bærende konstruksjoner med materialer i Miljømetall ™.

Utforsk produktutvalget av Miljømetall™ og start ditt bidrag til at verden når miljømålsettingene. For priser og direkte bestilling kan du logge inn i Norsk Ståls' kundeportal eller ta kontakt med selger.

For flere spørsmål vedrørende Miljømetall™, ta kontakt med Miljøansvarlig Ingvald Aase på mail eller per telefon på 982 40 342.