Prismelding 9. august 2022

Prismelding 9. august 2022
Videre nedgang på produktene i et svakere marked.

Videre korreksjon på prisene, nå er de fleste produkter på eller under prisene i januar/februar. De største endringene finner vi på grovplater, bjelker, rustfritt, aluminium og armeringsstål.

Et svakere marked har preget etterspørselen, og innsatsvarene har falt meget. Kina produsere mye mindre som gir ringvirkninger verden over. Europa har også stengt ned mye kapasitet og produksjon på lav etterspørsel og usikker fremtid.

Se prisendringene her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme. For å se prisutviklingen over tid, ta en titt på vår prisindeks.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser.

Relaterte artikler