Prismelding 5. januar 2022

Prismelding 5. januar 2022
Hulprofiler får en god nedgang sammen med laserplatene. Oppgang på på stangstål, bjelker, lang aluminium, sink og mye rustfritt.

Vi merker betydelig sprik i prisbildet mellom leverandører, og det vektlegges ulike grunner. Energi er fremdeles en utfordring for mange metallprodusenter, og har allerede slått inn på bjelker og stangstål for fullt. Det er en av de viktigste faktorene å følge med på fremover. Flere verk stenger produksjon på grunn av den utfordende situasjonen, enten fordi de ikke har råd, eller fordi dem tvinges av styresmakter til å bruke mindre. 

Rustfritt har tilsvarende utfordringer, og i tillegg økt råvarekost som reflekteres i legeringstillegget.Prisene på lang aluminium får også en økning i takt med utviklingen på London Metal Exchange, mens det flate ligger stabilt. 

Hulprofilene og laserplater på en annen side får en korreksjon fra de høyeste nivåene, noe som er i takt med markedet på disse produktene.

Se prisendringene her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser!

Relaterte artikler