Prismelding 1. september 2022

Prismelding 1. september 2022
En spredning i prisbildet. De fleste går ned, en del forholder seg flatt og noen få går opp.

Prisendringene for denne måneden er spredt. De fleste produktene får en naturlig korreksjon nedover sammen med en styrket krone. Laserplatene har størst endring nedover, etterfulgt av hulprofiler. Fallet skyldes en bortgang av etterspørsel, som nok en gang har gitt en skjev fordeling i tilbud etterspørsel. 

Produktene som går andre veien er primært stangstål, bjelker og formstål. Oppgangen er sammensatt, men primært vektlegges det økningen i energiprisene. 

Se prisendringene her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme. For å se prisutviklingen over tid, ta en titt på vår prisindeks.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser.

Relaterte artikler