Prismelding 1. september 2021

Markedet er generelt stabilt. Vi oppjusterer varmvalset båndstål til markedsnivå, aluminium og rustfritt går videre opp denne måneden. For de øvrige produktene gjøres mindre justeringer.

Varmvalsede båndplater får en stor oppjustering, etter å ha vært stabil gjennom sommeren. Den prisøkningen som kommer nå, tar prisene opp til markedsnivået man har i markedet ellers. Verkene holder stort sett på prisene tross noe lavere råvaremarked, og har god støtte fra fremdeles høy etterspørsel og sin utfordrende leveringssituasjon fra produksjon.

Aluminium og rustfritt har i likhet med karbonstålet mindre fleksibilitet og lange køer med kunder, og høyner fremdeles deres priser.

*PS: Vi har rettet filen med prisindikasjoner for "Kaldvalsede plater egnet for laserskjæring" fra 2 % til 12 %. Dette har blitt justert i våre priser, men ikke i arket.

Se prisendringene her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser!

Relaterte artikler