Prismelding 1. mai 2023

Prismelding 1. mai 2023
Kronen fortsetter å være svak, akseptable ledetider og god tilgang på skrap. Les mer i månedens prismelding.

Fortsatt svak norsk krone. Den norske krona følger trenden fra tidligere måneder i 2023, med å svekke seg mot euroen og andre valutaer.

Ledetiden på varmvalset coil er lange fra Europeiske verk. Dette skyldes  planlagte vedlikehold og andre tekniske problemer. Dermed er ledetidene fra Europeiske verk sammenlignbare med verk utenfor Europa.

Tilgangen på skrapbaserte materialer er relativ god, og ledetider akseptable. Energiprisen har sunket siden desember 2022, mens skrapprisene har økt i Europa.

Rustfritt og syrefast opplever vi normale ledetider fra verk. Legeringstillegget for mai har falt en del.

Aluminium holder seg ganske i ro på LME også her oppleves normale ledetider fra verk.

Last ned prismeldingen.

Relaterte artikler