Prismelding 1. mai 2021

Prismelding 1. mai 2021
Nye prisoppganger på mange av produktene. Økte leveringstider fra dem som allerede er langt forbi normalen. Kapasitetsproblemer gjør det vanskelig å gi innpass til alle som vil. Den norske kronen fortsetter å bli sterkere mot våre viktige handelsvalutaer.

Det er nå enda verre å sikre seg plass i verkenes produksjonskø for alle i det åpne markedet. Flere produsenter har stengt muligheten til å plassere nye ordre, men etterspørselen lar seg ikke stanse. Dette har ført til økte priser, som til stadighet er i endring på spotmarkedene.

Det er ekstra rift om produkter som tynnplater, presisjonsrør, kobber og aluminium, men generelt er metallmarkedet hett om dagen. Likevel er det noen produkter hvor man har klart å dekke etterspørselen bedre, som for eksempel ved armering. Råvareleverandørene benytter likevel situasjonen til å presse prisene opp. Kronekursen fortsetter å styrke seg mot våre viktigste valuta.

Se prisendringene her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser!

Relaterte artikler