Prismelding 1. juni 2021

Markedet har vært svært urolig den siste tiden, med stadig økende priser og ledetider. Grunnen til økningene er at etterspørselen er mye større enn tilgjengeligheten som finnes på markedet. Den norske kronen er blitt litt svakere enn tidligere.

Etterspørselen er god og stigende i det europeiske markedet, noe som utfordrer produsentene av stål og metaller til å kunne levere som ønsket. De fleste har historisk høye ordrebøker, og med dem blir ledetidene bare lengre. Dette begrenser tilgangen som metallforbrukende bedrifter og lagerholdere har behov for. For at situasjonen må endres må det bli bedre balanse i markedet. Dette kan skje gjennom minsket etterspørsel og økt produksjon og mer import.

Nær sagt alle våre produkter får en dobbeltsifferet stigning i prosent. Økningene er høyest på grovplater som nå følger prisutviklingen til tynnplatene i markedet. Skrapstålbaserte produkter stiger også kraftig. På tross av at det er flere utfordringer med leveringene, har Norsk Stål god tilgang gjennom sine handelspartnere og kan håndtere etterspørsler omtrent som normalt.

Se prisendringene her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser!

Relaterte artikler