Prismelding 1. juli 2022

Prismelding 1. juli 2022
Det blir en videre stor nedgang på prisene på grunn av mindre etterspørsel.

Prisreduksjonene fortsetter. Etterspørselen har falt en god del generelt i Europa, og flere lagerholdere ønsker å redusere sitt lager. Prisene på spesielt aluminum, tynnplater, kamstål og armeringsnett har fått de største nedgangene. Kronekursen svekkes ytterligere, så en del av nedjusteringen dempes.

Se prisendringene her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme. For å se prisutviklingen over tid, ta en titt på vår prisindeks.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser!

Relaterte artikler