Prismelding 1. juli 2021

Prismelding 1. juli 2021
Markedet oppleves som svært splittet, hvor det er større trykk på enkelte produktområder enn andre. Noen produkter holdes stabilt, mens andre har fått en solid oppgang. Den norske krone har svekket seg noe.

I løpet av den siste måneden har man på noen produktområder fått en skvis, og andre har nå fått en justering etter markedsprisene. Der hvor man har opplevd større press er spesielt på armering og hulprofiler, hvor det stadig blir vanskeligere å få plass til nye ordre. Oppgangen til tynnplatene skyldes en korreksjon opp til markedspris, men her er det også svært begrenset hva man kan få på det åpne markedet. Rustfrie plater har fått en økning, og flere verk kan ikke tilby noe.

EU fortsetter med sine importrestriksjoner som et tiltak mot å skjerme europeisk stålindustri mot overkapasiteten i det globale markedet. Flere land har også gjort det vanskeligere å eksportere, som for eksempel Kina og Russland, som har eller vil innføre straffetoll ved eksport ut av landet.

Se prisendringene her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser!

Relaterte artikler