Prismelding 1. februar 2021

Oppgangen på karbonstål har tatt en pause, men fremdeles lavere leveringssikkerhet fra verkene. Rustfritt noe opp ellers er det mer stabilt i metallmarkedet.

Etter en kraftig start på året ser det ut til at de historiske prisøkningene har stoppet. Kapasitetsproblemer til verkene bidrar likevel til å holde prisene på et høyt nivå. Skrapstål har falt noe, men har ikke hatt noen markedseffekt hos verk som har fulle ordrebøker. Situasjonen er fremdeles preget av større usikkerhet rundt leveringer. For Norsk Stål så har noen av de endringene som har skjedd i markedet først fått effekt inn i denne måneden, og derfor litt varierte justeringer.

Rustfritt går også noe opp på grunnlag av høyere legeringstillegg. Aluminium holder seg stabilt, med kun noen få justeringer, samme som metallene bly, sink og kobber. Den norske krone fortsetter å styrke seg mot utenlandsk valuta, og bidrar til å kunne senke prisene noe.

Se den siste prismeldingen her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser!

Relaterte artikler