Legeringstillegg - September 2020

Ingen store endringer i legeringstillegget for september grunnet ytterligere styrking av norske kroner.

Legering er en vesentlig andel av prisen for rustfritt og endrer seg kontinuerlig. Her finner du ut hva legeringstillegget blir for kjøp fra vårt lager i inneværende måned.

Kommentar for denne måned:

Ingen store endringer i legeringstillegget for september grunnet ytterligere styrking av norske kroner.

Tillegget finner du her!

Relaterte artikler