Legeringstillegg - November 2020

Legeringstillegget øker noe fra oktober til november.

Legering er en vesentlig andel av prisen for rustfritt og endrer seg kontinuerlig. Her finner du ut hva legeringstillegget blir for kjøp fra vårt lager i inneværende måned.

Kommentar for denne måneden:

Legeringstillegget øker noe fra oktober til november.

Tillegget finner du her.

Relaterte artikler