Legeringstillegg - November 2019

Kun en liten økning i legeringstillegget for november grunnet nikkel.

Etter en kraftig økning i nikkelprisen de siste månedene faller nå nikkel noe tilbake, slik at vi nå kun får en liten økning i legeringstillegget for november.