Legeringstillegg - Mars 2021

Legeringstillegg - Mars 2021
Legeringstillegget for mars går kraftig opp.

Legering er en vesentlig andel av prisen for rustfritt og endrer seg kontinuerlig. Her finner du ut hva legeringstillegget blir for kjøp fra vårt lager i inneværende måned.

Kommentar for denne måneden:

Legeringstillegget for mars går kraftig opp.

Legeringstillegget finner du her.

Relaterte artikler