Legeringstillegg - Mars 2020

Legeringstillegg - Mars 2020
Små endringer i legeringstillegget fra forrige måned, molybden har styrket seg noe

Legeringstillegg Mars 2020

Legering er en vesentlig andel av prisen for rustfritt og endrer seg kontinuerlig. Her finner du ut hva legeringstillegget blir for kjøp fra vårt lager i inneværende måned.

Kommentar for denne måned:
«små endringer i legeringstillegget fra forrige måned, molybden har styrket seg noe»

Tillegget finner du her

Relaterte artikler