Legeringstillegg - Mai 2020

 Legeringstillegg - Mai 2020
Legeringstillegget øker som følge av svak NOK og økende nikkelpris.

Legeringstillegg Mai 2020

Legering er en vesentlig andel av prisen for rustfritt og endrer seg kontinuerlig. Her finner du ut hva legeringstillegget blir for kjøp fra vårt lager i inneværende måned.

Kommentar for denne måned:
Legeringstillegget øker som følge av svak NOK og økende nikkelpris.

Tillegget finner du her

Relaterte artikler