Legeringstillegg - Februar 2021

Legeringstillegget går opp fra januar til februar.

Legering er en vesentlig andel av prisen for rustfritt og endrer seg kontinuerlig. Her finner du ut hva legeringstillegget blir for kjøp fra vårt lager i inneværende måned.

Kommentar for denne måneden:

Legeringstillegget går opp fra januar til februar drevet av rask økning i etterspørselen av rusfritt stål over kort tid.

Legeringstillegget finner du her.

Relaterte artikler